Service

Vores serviceudbud dækker:

- Afhentning og udbringning i Indre København og Frederiksberg.

- Med en leveringstid på ugedag til ugedag.

- Retentioner klares på 3 arbejdsdage.

- Ved forudbestilling kan det klares endnu hurtigere, hvis behovet opstår!

 

 

Som dataansvarlig har SKS Orto følgende persondatapolitik :

                      Sundhedsperson :

Følgende informationer kan blive gemt:

Navn,adresse.klinik navn, tlf, mail-adresse og lignende.

Derudover firma relevante bank oplysninger. 

                      Patient :

Navn og fødselsdato (cpr-nr, hvis oplyst)

Informationer om tandsæt og evt.allergi ( hvis kendt ) 

                      Leverandør :

Navn , adresse , konto-oplysninger , tlf .

 

I henhold til lov om Medicinsk udstyr er SKS Orto forpligtet til dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter i op til 10 år.

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Vi sletter dine oplysninger når disse ikke længere er relevante , dog tager vi hensyn til frister i lovgivningen f.eks. bogføringsloven og loven om medicinsk udstyr.

Oplysninger slettes senest 10 år og 6 måneder efter afslutningen af fremstilling af dentale produkter.

I tilfælde af at virksomheden lukker er SKS Orto ikke forpligtet til gemme/opbevare persondata og alle data vil blive bortskaffet.

Har du spørgsmål , er du velkommen til at kontakte virksomhedens dataansvarlige:

                      Karina Marcussen eller Susanne Hvergel på tlf: 3811 3005